Trening Emisji Głosu

Głos, to podstawowe narzędzie pracy w niejednym zawodzie. Regularne i długotrwałe posługiwanie się mową głośną może prowadzić do zniszczenia, a nawet utraty głosu. Dlatego warto poznać technikę operowania głosem, sposoby pracy nad jego świadomym brzmieniem. Opanowanie zasad prawidłowej EMISJI GŁOSU może zapobiec wielu chorobom, a także pomóc w rozpoznaniu własnego potencjału głosowego i rozwijaniu własnych możliwości głosowych. Dobrze powiedziane słowo, sugestywne, pięknie brzmiące, nie rażące uszu wadliwą artykulacją, słowo pełne, wyraźne i wyraziste, budzi szacunek, podziw, zazdrość.

 Nigdy nie jest za późno, by zadbać o swój głos.

Korzyści dla Uczestników szkolenia

- znajomość budowy i działania narządu głosu 
- umiejętność świadomej  pracy nad głosem i ochrony aparatu głosowego poprzez prawidłowe oddychanie i wzmocnienie siły oddechu 
- zmniejszenie wysiłku głosowego dzięki usprawnieniu funkcjonowania aparatu głosowego i artykulacyjnego
- umiejętność poprawy brzmienia, dźwięczności i nośności głosu 
- usprawnienie artykulacji, poprawa dykcji i wyrazistości wymowy
- znajomość sposobów zapobiegania chorobom narządu głosu
- umiejętność  radzenia sobie z wpływem stresu na głos
- umiejętność mówienia bez wysiłku i zmęczenia głosowego
- znajomość metod  efektywnej pracy nad własnym głosem
- umiejętność przygotowania głosu do pracy i wystąpień publicznych 
- znajomość sposobów usuwania nadmiernych napięć mięśniowych ciała
- znajomość technik i ćwiczeń pomagających w przygotowaniu całego ciała do emisji głosu w różnych       sytuacjach emocjonalnych

Dzięki przeszkoleniu swoich pracowników Firma zyskuje 

- zespół, który potrafi świadomie wpływać na swoje możliwości głosowe w sytuacjach neutralnych i stresie
- pracowników, którzy dzięki warsztatowi mówcy skutecznie rozmawiają z klientem
- ludzi, których cechuje świadomość własnego głosu i ciała, nieodzowna w doskonaleniu kompetencji komunikacyjnych, tak ważnych w kontaktach zawodowych

 

pp2pp1


TAGI: Trening Asertywności | Warsztaty Relaksacyjne | Wsparcie Pracownika | Szkolenia | Coaching