Trening Menedżerski

Obecnie przed menedżerami stawiane są bardzo wysokie wymagania.   Są oni odpowiedzialni za wyniki firm,które muszą byś jak najlepsze. Żeby to osiągnąć, członkowie kadry menedżerskiej powinni nieustannie rozwijać swoje kompetencje  nie tylko w dziedzinie,  w której się specjalizują, lecz także w obszarze zarządzania ludźmi. Trening ten stanowi połączenie coachingu i mentoringu. Koncentruje się na doskonaleniu umiejętności menedżerskich oraz najważniejszych aspektach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (komunikacja w zespole ,  planowanie rozwoju pracowników,  motywowanie ,rozwiązywanie  konfliktów)

Korzyści dla organizacji :

wzmocnienie organizacji poprzez jednostkowy rozwój poszczególnych menedżerów oraz doskonalenie działania całych zespołów pracowniczych;
umocnienie pozycji firmy na rynku;
zadowolenie i satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy,
silna kadra menedżerska
wzrost identyfikacji pracowników z firmą
doskonalenie umiejętności  związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim i komunikowania się
promowanie wśród pracowników postawy ukierunkowanej na  rozwój
Korzyści dla menedzerów:

  • wzmocnienie relacji z bezpośrednimi podwładnymi
  • zwiększenie skuteczności pracy zespołowej
  • zwiększenie pewności siebie,
  • większa samodzielność, łatwiejsze osiąganie celów biznesowych, lepsze    relacje w zespole i wyższy poziom retencji pracowników
  • satysfakcja z pracy
 

pp2pp1


TAGI: Trening Asertywności | Warsztaty Relaksacyjne | Wsparcie Pracownika | Szkolenia | Coaching