Twórcze Rozwiązywanie Konfliktu

Ogromną część życia spędzamy w miejscu pracy. Znaczną część z tego czasu dzielimy z innymi ludźmi, z którymi mamy kontakt z uwagi na charakter naszego zajęcia, nie zawsze jednak wybralibyśmy ich na naszych przyjaciół. Konflikty w miejscu pracy nie są niczym niezwykłym. Problemem staje się sposób reagowania na nieporozumienia i spory. Choć nie zawsze sobie to uświadamiamy, ale to od nas zależy czy konflikt przyniesie pozytywny czy negatywny efekt w pracy zespołu. Nie ma, bowiem możliwości, żeby konflikt nie przyniósł żadnych następstw.

Proponujemy szkolenie, po którym uczestnicy

- umieją rozpoznać źródła konfliktów

- potrafią analizować przyczyny ich powstawania

- uświadamiają sobie wpływ konfliktu na efekty pracy

- znajdują sposoby konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych

- znają zasady mediacji i możliwości jej wykorzystania

Dzięki przeszkoleniu swoich pracowników Firma zyskuje 

- świadomych pracowników znających wpływ konfliktu na efekty pracy

- pracowników umiejących wykorzystać konflikt dla rozwoju firm

- pracowników eliminujących negatywne zachowania konfliktowe

 

pp2pp1


TAGI: Trening Asertywności | Warsztaty Relaksacyjne | Wsparcie Pracownika | Szkolenia | Coaching