Wojciech Tomaszewski

Wojciech Tomaszewski

Wojciech Tomaszewski, trener 

Ukończył Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością społeczna psychologia kliniczna oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego  przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Odbył szkolenie I  stopnia z zakresu Solution Focused Brief Therapy (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), ukończył również Studium Terapii Uzależnień w Broku. Aktualnie przed egzaminem końcowym 4-letnich podyplomowych studiów w Centrum CBT w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy).

 

pp2pp1


TAGI: Trening Asertywności | Warsztaty Relaksacyjne | Wsparcie Pracownika | Szkolenia | Coaching