Ewa Miturska

Ewa Miturska

Ewa Miturska, psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Nauk Społecznych IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego: mgr psychologii, mgr politologii, mgr pedagogiki. Doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia Podyplomowe w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz Studia Podyplomowe – Dyplomowany Coach WWSE. Trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta terapii poznawczo behawioralnej CBT, specjalista terapii motywującej, terapii krótkoterminowej TSR oraz treningu komunikacji interpersonalnej. Odbyła liczne szkolenia terapeutyczne i trenerskie z zakresu: asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem i emocjami, zarządzania czasem oraz treningu twórczości, motywacji, negocjacji i zarządzania zespołem.

 

Zawodowo związana z min. Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Warszawską Grupą Psychologiczną, Centrum Edukacji Biznesu oraz Global Consulting, CoachLab. Prowadzi terapię i coaching indywidualny oraz grupowy. Realizuje warsztaty i grupy rozwoju osobistego. Ponadto współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, placówkami państwowymi, prywatnymi przedsiębiorstwami oraz firmami szkoleniowymi w zakresie organizacji i realizacji szkoleń oraz zajęć warsztatowo-treningowych. Trener projektów realizowanych ze środków unijnych EFS, EQUAL. Konsultant w zakresie doradztwa wewnętrznego firm. Realizator projektów z zakresu rekrutacji, selekcji i oceny psychologicznej pracowników dla firm i organizacji działających w sektorze publicznym i prywatnym. Koordynator grantów naukowych oraz projektów o tematyce społecznej finansowanych z funduszy unijnych. Ewaluator zewnętrzny i analityk potrzeb szkoleniowych w projektach szkoleniowych.

Praktykę w zakresie Coachingu i szkoleń zdobywała współpracując min. z takimi firmami jak: Centrum Edukacji Liderskiej, PKO BP, NORDEA S.A., Comercial Union, PCPR, Urząd m.sta Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia, Uniwersytet Warszawski, MediCenter Sp.z.o.o., KGM, Kolegium Pedagogiczne, Centrum Dialogu, Centrum Mediacji, Fundacji FROGI, Fundacja ETOH, Branson Training, Fundacja FRDL, Fundacja CPK, Ministerstwo Zdrowia, Wojewódzki Urząd Pracy itd.

Autorka licznych programów terapeutycznych oraz treningowo – szkoleniowych. Wykładowca akademicki. Praktyk w obszarze psychoterapii, coachingu oraz warsztatów, treningów i szkoleń. Pracuje pod stałą superwizją.

 

 

pp2pp1


TAGI: Trening Asertywności | Warsztaty Relaksacyjne | Wsparcie Pracownika | Szkolenia | Coaching