Nasz Zespół
Marta Pyrzyńska-Mac

Marta Pyrzyńska-Mac

 

Marta Pyrzyńska-Mac

Absolwentka Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych. Ukończyła również Doradztwo Personalne oraz  Akademię Trenerów Biznesu SET.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej głównie executive search  Od maja 2007 pełni funkcję Partnera Zarządzającego w firmie consultingowej Mindoor Consulting. Współpracuje w zakresie rekrutacji oraz strategicznego doradztwa HR z międzynarodowymi Klientami z takich branż, jak: domy mediowe, agencje reklamowe, nieruchomości oraz centra finansowe.

 

Więcej…
 
Ewa Miturska

Ewa Miturska

Ewa Miturska, psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Nauk Społecznych IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego: mgr psychologii, mgr politologii, mgr pedagogiki. Doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia Podyplomowe w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz Studia Podyplomowe – Dyplomowany Coach WWSE. Trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta terapii poznawczo behawioralnej CBT, specjalista terapii motywującej, terapii krótkoterminowej TSR oraz treningu komunikacji interpersonalnej. Odbyła liczne szkolenia terapeutyczne i trenerskie z zakresu: asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem i emocjami, zarządzania czasem oraz treningu twórczości, motywacji, negocjacji i zarządzania zespołem.

 

Zawodowo związana z min. Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Warszawską Grupą Psychologiczną, Centrum Edukacji Biznesu oraz Global Consulting, CoachLab. Prowadzi terapię i coaching indywidualny oraz grupowy. Realizuje warsztaty i grupy rozwoju osobistego. Ponadto współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, placówkami państwowymi, prywatnymi przedsiębiorstwami oraz firmami szkoleniowymi w zakresie organizacji i realizacji szkoleń oraz zajęć warsztatowo-treningowych. Trener projektów realizowanych ze środków unijnych EFS, EQUAL. Konsultant w zakresie doradztwa wewnętrznego firm. Realizator projektów z zakresu rekrutacji, selekcji i oceny psychologicznej pracowników dla firm i organizacji działających w sektorze publicznym i prywatnym. Koordynator grantów naukowych oraz projektów o tematyce społecznej finansowanych z funduszy unijnych. Ewaluator zewnętrzny i analityk potrzeb szkoleniowych w projektach szkoleniowych.

Praktykę w zakresie Coachingu i szkoleń zdobywała współpracując min. z takimi firmami jak: Centrum Edukacji Liderskiej, PKO BP, NORDEA S.A., Comercial Union, PCPR, Urząd m.sta Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia, Uniwersytet Warszawski, MediCenter Sp.z.o.o., KGM, Kolegium Pedagogiczne, Centrum Dialogu, Centrum Mediacji, Fundacji FROGI, Fundacja ETOH, Branson Training, Fundacja FRDL, Fundacja CPK, Ministerstwo Zdrowia, Wojewódzki Urząd Pracy itd.

Autorka licznych programów terapeutycznych oraz treningowo – szkoleniowych. Wykładowca akademicki. Praktyk w obszarze psychoterapii, coachingu oraz warsztatów, treningów i szkoleń. Pracuje pod stałą superwizją.

 

 
Izabela Dziugieł

Izabela Dziugieł psycholog

Ukończyła wydział Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu w Terapii Poznawczo-Behawioralnej i dyplomu Seksuologa Klinicznego. Ukończyła szkolenie w Terapii Schematu u osób z osobowością z pogranicza (borderline), Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i terapii Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Więcej…
 
Anna Czajkowska

Anna Czajkowska- pedagog, logopeda dyplomowany oraz trener terapii mowy i wspierania rozwoju.

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także Szkoły Trenerów METRUM (placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne)oraz Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej…
 
Wojciech Tomaszewski

Wojciech Tomaszewski

Wojciech Tomaszewski, trener 

Ukończył Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością społeczna psychologia kliniczna oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego  przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Odbył szkolenie I  stopnia z zakresu Solution Focused Brief Therapy (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), ukończył również Studium Terapii Uzależnień w Broku. Aktualnie przed egzaminem końcowym 4-letnich podyplomowych studiów w Centrum CBT w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy).

 


pp2pp1


TAGI: Trening Asertywności | Warsztaty Relaksacyjne | Wsparcie Pracownika | Szkolenia | Coaching